Kontakt

  • Det er mest praktisk å bestille time via sms eller e-post, da jeg ofte er forhindret i å ta telefonen. Oppgi navn, hastegrad og ønsket tidspunkt.
  • Av hensyn til taushetsplikt og klientsikkerhet bør ingen sensitiv informasjon formidles via disse kanalene.
  • Ved behov for øyeblikelig hjelp er det mulig å sende sms som jeg vil forsøke å besvare/følge opp. Om jeg ikke har mulighet til å gi bistand eller utenfor kontortid (0800-1530), må legevakt kontaktes.
  • Funksjonshemmede bes ta kontakt for tilrettelegging om det er behov for rullestol eller lignende.

Ta kontakt