kognitiv terapi

KOGNITIV TERAPI

I klassisk forstand handler kognitiv terapi om tankens betydning for velvære. Noen ganger, som for eksempel ved angstlidelser, kan en tanke skremme oss uten at det nødvendigvis er realistisk. I kognitiv terapi  forsøker vi å finne alternative måter å tenke på slik at du kan få det bedre. Dette kan høres litt vel enkelt ut, men det er komplisert nok når vi går inn i det. Vi mennesker styres ofte av en slags «autopilot». Denne autopiloten kan vi trenge hjelp til å skru av eller omprogrammere. 
Selv om kognitiv terapi behandler ulike typer utfordringer, er det ofte ett fellestrekk: Når du plages med psykiske problemer, er det behov for å bevisstgjøre og endre tankemønster. Handlingene dine kan også bidra i stor grad. Da er det først og fremst eksponering det dreier seg om - for det kan hjelpe å møte det du er redd for. Dette skjer under kontrollerte former der ubehaget hele tiden ligger innenfor det man greier å håndtere. Når vi kobler disse elementene sammen får vi det vi kaller en trekantmodell: Tanker - følelser - atferd. Ved å endre én del, vil vi også endre de andre elementene i trekanten.

PSYKODYNAMISK TERAPI

I denne behandlingstilnærmingen tenker vi at utfordringer som angst, depresjon, tvang, o.l., er et resultat av underliggende ubevisste konflikter, eller ubearbeidede opplevelser fra tidligere relasjoner. Et hovedkjennetegn ved psykodynamisk terapi er at dialogen er åpen og undersøkende. Jeg som terapeut forsøker å identifisere temaer og mønstre som gjentar seg i livet ditt og trekker forbindelser mellom følelser og tanker og tidligere opplevelser.  Oppmerksomheten rettes ofte mot unngåelse og forsvar.
Vi legger vekt på forbindelsen mellom det som skjer i relasjonen mellom meg som terapeut og deg som klient – og det som skjer i andre relasjoner. Din personlighet, dine symptomer og ressurser utforskes og behandles også i selve terapirelasjonen. Følelser og reaksjoner som kommer fram i terapien er viktige byggeklosser.

Psykodynamisk terapi
Familieterapi parterapi ekteskapsrådgivning

PAR OG FAMILIETERAPI

Familieterapi er en type behandling eller rådgivning som kan hjelpe familiemedlemmer og par til å kommunisere bedre og til å bearbeide konflikt. En slik prosess har ofte kort varighet og kan involvere hele familien eller bare de som kan eller vil delta. I løpet av terapien vil dere få ny kunnskap som vil bidra til å knytte tettere bånd og komme seg gjennom krevende livsfaser - selv etter at man har avsluttet forløpet. Familieterapi vil kunne bedre et vanskelig forhold til partner, barn eller andre familiemedlemmer. Dere kan få hjelp til utfordrende tema som ekteskapelige eller økonomiske problemer, konflikt mellom foreldre og barn eller konsekvensene av kriser, sykdom, og avhengighet.

Familieterapi kan gjøres parallelt med individuell terapi. Dette gjelder spesielt  når det er snakk om avhengighet eller annen psykisk lidelse. Det kan være nyttig i enhver familiestuasjon som skaper stress, sorg, sinne eller konflikt. Det kan hjelpe deg og din familie med å forstå hverandre bedre, og det kan gjøre dere i stand til å mestre situasjoner og føre til et bedre samspill.


Individuell Terapi

45 min

1600NOK

Videokonsultasjon

45 min

1600NOK

Avbestilling må skje minst 48 timer før konsultasjon for å unngå gebyr på 1200NOK. Dette gjelder dessverre uansett årsak og er av ulempene med privat praksis.

Par og Familieterapi

45 min

2000NOK