Psykolog Terapeut

Om Geir


Jeg startet som psykolog ved et privat psykologkontor i Trondheim i 2011. Etter flere år i det offentlige er jeg nå tilbake som privatpraktiserende spesialist og ser frem til å bidra med det jeg kan. Jeg er en engasjert psykolog som er oppttat av at terapien skal gi resultater. I behandling legger jeg vekt på å være genuin, varm og trygg. Dette gjør det ofte mulig å forstå mer, anerkjenne bedre og utfordre seg selv på vanskelige områder. Hos meg er det er muligheter for å bestille time på kveldstid.


Min bakgrunn og erfaring 
De siste 7 årene har jeg vært ansatt i Lofoten DPS. Der har jeg spesialisert meg i klinisk voksenpsykologi. Før det har jeg blant annet jobbet ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus og ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Dette betyr at jeg har kompetanse innenfor flere ulike deler av psykiatrien. Jeg har erfaring med både barn, ungdom, voksne og eldre. Jeg har møtt mennesker med høyst ulik bakgrunn, både når det gjelder etnisitet, kultur, seksualitet og andre ulike forhold. Utfordringene og lidelsene har variert fra samlivsproblemer og livskriser, til traumer, angst, depresjon, personlighetsproblematikk og alvorlige psykiske lidelser som schizofreni.


Jeg har jobbet med personer og familier som  opplever alvorlig sykdom, avhengighet og konflikter. Ved siden av å jobbe direkte med klienter, har jeg veiledet psykologer og andre grupper i behandling av psykiske lidelser, overvekt og palliasjon. Utredning og diagnostisering av psykiske lidelser har også vært en del av arbeidshverdagen.


Einarvikgata 2 psykolog terapeut

Kontoret


Jeg holder til like ved utkjøring til Aksla parkeringshus midt i Ålesund. Lokalene er lyse og romslige og har en god atmosfære. Anonymitet og taushetsplikt er godt ivaretatt. Her kan du komme og gå uforstyrret. 
Pro Bono: Omtrent 10% av virksomheten drives på frivillig grunnlag.
Videokonsultasjon gjør det mulig å treffe både klienter som ikke kan møte opp fysisk og klienter fra alle landsdeler. I tillegg er det et godt alternativ med hensyn til smittevern. 

I forbindelse med åpningen var jeg med i en reportasje i Sunnmørsposten: 

https://www.smp.no/nyheter/reportasje/2021/12/24/Psykologens-veg-gjennom-pandemib%C3%B8lgene-24922086.ece